Město používá integrované řešení technologického centra od společnosti VERA

V rámci projektu technologického centra města, probíhajícího v roce 2012, byl řešen nákup nového HW a SW vybavení a integrace agend úřadu a jejich sjednocení ve všech třech lokalitách. Projekt byl financován z prostředků Evropské Unie.

V části integrace agend úřadu dodavatel, společnost VERA, provedla dodávku a implementaci celkem čtyř oblastí. První oblastí je dodávka agend pro matriku, organizaci voleb, vidimaci a legalizaci.

Druhou částí projektu je integrace většiny agend na nově zaváděné základní registry. Tento nový způsob evidence a komunikace městských úřadů využívá nově vybudovaných základních registrů, ve kterých jsou již uloženy základní údaje občanů a firem. Tímto způsobem je možné snížit množství požadovaných anebo duplicitních údajů, předávaných občanem úřadu nebo mezi úřady navzájem. V neposlední řadě je také možné ověřit, jestli jsou evidované údaje dané osoby nebo podnikatele správné a zajistit jejich aktualizaci v centrálním registru. Také úroveň zabezpečení a ochrany přístupu k údajům je nyní vyšší.

Třetí částí řešení jsou agendové systémy, které jsou používány ve všech třech lokalitách úřadu. Jedná se o nové agendové systémy.  Sociální agendu, pronájem nemovitého majetku, rozúčtování služeb, komunální agenda, evidence psů, dopravní agendy, rybářství a myslivost. Tyto agendy jsou provázány na ekonomický systém a registry úřadu, takže průběžně probíhá kontrola jejich správnosti, automatické hlídání lhůt celá řada dalších úkonů. Úřad také sleduje stav čerpání rozpočtu nebo celkové smluvní závazky úřadu podle jejich finančního objemu a četnosti.

Čtvrtou částí nového řešení je portál úředníka a portál občana, který jak uvnitř úřadu, tak navenek, zlepšuje možnosti komunikace řady požadavků. Jako příklad nových možností můžeme uvést on-line poskytování statistik o čerpání rozpočtu, počtech narozených dětí, počtu spáchaných přestupků apod. Zcela novou možností je postupné zavedení elektronických formulářů, sloužících například ke nastavení plateb komunálního odpadu nebo změnu v některé evidenci. Například v možnosti přihlášení odhlášení psa.

Registrovaní občané mají možnost na internetu vidět některé svoje údaje. Například konto plátce neboli předpisy plateb, samotné platby, termíny splatností předpisů a dlužné částky. Na splatnosti mohou být také upozornění několik dnů předem pomocí emailu.

Popisovaný projekt modernizace informačního systému, který je financovaný z prostředků Evropské Unie, a který se projeví nejen uvnitř úřadu, ale i navenek novými možnostmi komunikace přes internet, zobrazením aktuálních informací úřadu přímo z jeho interních evidencí a systémů, novou možností vyřízení vybraných žádostí přes internet, možností nastavení plateb a jejich ohlídání prostřednictvím emailu. Tato možnosti využijí občanům v celé rozsáhlé spádové oblasti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Hlavními přínosy uvedeného projektu financovaného z prostředků EU,  je zpřesnění evidence, urychlení vyřízení žádostí, lepší přehled o dění na úřadu, nové možnosti vyřízení požadavku přes Internet a snadnější poskytování údajů z evidence úřadu.  Tyto nové možnosti by měly naplnit cíle projektu – výměnu zastaralého vybavení, propojení evidencí, zavedení lepšího komfortu a nových možností. V konečném důsledku i větší spokojenosti jak pro pracovníky úřadu, tak pro občany využívající služeb úřadu.